Producten

Concept prikkelaangepaste ruimte

Care Comfort brengt verschillende materialen samen in een concept gericht naar het brengen van rust in een stressvolle situatie.

 

  • We staan als mensen in voortdurende interactie met onze omgeving.

Deze omgeving bepaalt mee het welbevinden van de persoon en heeft een invloed op zijn functioneren.

Daarnaast passen we onze omgeving aan in functie van onze behoeften.

  • In een leefomgeving richten we ons om de omgevingsdruk aan te passen aan wat een persoon nodig heeft.

We letten op een voldoende interessante omgeving maar trachten ook deze ruimte rustig in te richten zodat er ook geen overprikkeling is.

  • De voorgestelde materialen zijn toepasbaar in verschillende ruimtes.

Zo kunnen materialen voor sensorische prikkelverwerking in de leefruimte geïntegreerd worden, maar horen ze ook thuis in een comfortroom.

  • Alles hangt af van wat de bewoners of cliënten nodig hebben binnen hun omgeving, de therapeutische visie en de beschikbare ruimte.